Bất động sản nửa cuối 2020: Nhà đầu tư vẫn chọn căn hộ để đi đường dài

Có thể nói Covid-19 là một phép thử của giới đầu tư, khi dòng tiền buộc phải thông minh hơn để ứng biến với các rủi ro. Đây cũng là lúc thị trường thanh lọc mạnh mẽ và đơn vị phát triển dự án khẳng định thực lực, cũng là... Xem thêm »