ĐHCĐ Bất động sản Netland (NRC): Lên kế hoạch lãi 200 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 1.189 tỷ đồng

ĐHCĐ CTCP bất động sản Netland (NRC) tổ chức ngày 26/6 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, tăng đến 121,4% so với thực hiện năm 2019. Xem thêm »