Tập đoàn bất động sản LOGOS thực hiện thương vụ mua lại đầu tiên tại Việt Nam

Tập đoàn bất động sản LOGOS của Úc đã thực hiện thương vụ mua lại đầu tiên tại thị trường Việt Nam sau khi sở hữu khu đất tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh Giai đoạn 1. Xem thêm »