Công ty Văn Ánh: Bán “lúa non” dự án Khu dân cư Mỹ Hạnh Bắc

Dù chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật, nhưng thời gian gần đây dự án Khu dân cư Mỹ Hạnh Bắc (hay còn gọi là Hamilton Garden) đã “đăng đàn” mở bán rầm rộ trên khắp các trang mạng . Xem thêm »