Bất động sản biển Việt Nam cần gì để bứt phá?

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển và khai thác tiềm năng đô thị biển, ông Arnaud Ginolin, Giám đốc Boston Consulting Group (BCG) cho rằng, tầm nhìn đóng vai trò... Xem thêm »