3 cụm từ tổng kết thị trường bất động sản năm 2020 là gì?

Dù có nhiều nhận định khác nhau khi đánh giá chung về thị trường bất động sản năm 2020 nhưng các chuyên gia đều có chung quan điểm, bên cạnh những khó khăn, thị trường vẫn có nhiều điểm sáng đáng lạc quan. Xem thêm »

Thị trường bất động sản sẽ tăng tốc trở lại

Nhìn lại chặng đường của thị trường bất động sản năm 2020 có thể thấy, hầu hết các mảng của thị trường đều nỗ lực duy trì hoạt động trong đại dịch Covid-19. Các chuyên gia cho rằng, bất động sản vẫn là kênh đầu tư tiềm năng, đặc biệt... Xem thêm »