“Điều lệ có cao hơn Luật?” – Góc nhìn từ giao dịch có khả năng tư lợi

Trong lĩnh vực pháp lý doanh kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp ngày càng được trao nhiều quyền tự chủ trong việc xây dựng Điều lệ - bản “hiến pháp” cho hoạt động quản trị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, liệu Điều lệ có thể quy định mọi vấn... Xem thêm »