Vietcombank áp dụng sớm ICAAP, hoàn thành toàn bộ 03 trụ cột basel II trước thời hạn

Trong thời gian vừa qua, Vietcombank đã tích cực triển khai các sáng kiến để áp dụng ICAAP (Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn – Trụ cột 2) từ tháng 07/2020, đáp ứng sớm toàn bộ 03 Trụ cột của Basel II so với quy... Xem thêm »