Thuế chống bán phá giá với cá tra, basa của Việt Nam sang Mỹ được điều chỉnh giảm

Mặc dù thuế cho các doanh nghiệp không hợp tác giữ nguyên so với đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14) nhưng mức thuế dành cho các doanh nghiệp hợp tác đã giảm đi đáng kể, lần này (POR15) là 0,15 USD/kg, so với đợt... Xem thêm »