Thoái vốn khỏi ngân hàng vào giai đoạn cuối

Thoái vốn và giảm sở hữu chéo giữa các ngân hàng, doanh nghiệp đã gần về đích, tuy nhiên vẫn còn những khoản đầu tư khó thoái của các cổ đông lớn. Xem thêm »