Thêm nhà bảo hiểm gia hạn thời gian chậm nộp phí cho khách hàng

Được sự chấp thuận của Bộ Tài Chính, mới đây, Bảo Việt Nhân thọ đã điều chỉnh thời gian gia hạn đóng phí của các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trước đó, Prudential Việt Nam là nhà bảo hiểm nhân thọ thực... Xem thêm »