Sau bão số 12 đang mạnh dần lên, 3 ngày nữa bão số 13 giật cấp 11 sẽ hướng vào Trung Bộ

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) vừa tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 12 (bão Etau). Dự báo lượng mưa do ảnh... Xem thêm »