Giải thưởng Pulitzers 2020 chống lại những bất công của xã hội

Giải thưởng Pulitzers 2020 đã được trao cho các tác phẩm xuất sắc phản ánh chủ đề tham nhũng, bạo lực tình dục, can thiệp bầu cử và những tàn dư của nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Xem thêm »