Lâm Đồng: Không có dự án mang tên “Damb’ri Hill Village”

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã rà soát lại các dự án kinh doanh bất động sản đã và đang triển khai ở tỉnh này, nhưng không có dự án nào mang tên "Damb'ri Hill Village" tại xã tại xã Đam B’ri, TP.Bảo Lộc. Xem thêm »

Lâm Đồng yêu cầu kiểm tra nơi được gọi là “dự án ĐamB’ri Hill Village”

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP.Bảo Lộc rà soát khu vực được gọi là “dự án ĐamB’ri Hill Village” tại xã ĐamB’ri, thành phố Bảo Lộc đang thực hiện giao dịch bất động sản. Xem thêm »