Hoa Kỳ hỗ trợ ban đầu 100.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 6

USAID và Tổ chức Cứu trợ trẻ em hỗ trợ diễn tập sơ tán cộng đồng và ứng phó khẩn cấp tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa... Xem thêm »