Truy tố 5 cán bộ thanh tra giao thông bảo kê logo ”xe vua” ở Hà Nội

Các chủ xe tải nộp tiền cho Công ty Tuấn Vinh để dán logo “An toàn là bạn, tai nạn là thù” như một dấu hiệu để không bị thanh tra giao thông kiểm tra nếu chở quá tải hoặc được xử lý vi phạm nhẹ tay. Xem thêm »