Doanh nghiệp Israel muốn nhập khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, Doanh nghiệp Israel đang quan tâm tới việc nhập khẩu các mặt tiêu dùng, thiết bị y tế đặc biệt là khẩu trang và đồ bảo hộ y tế từ Việt Nam. Xem thêm »

Những lưu ý xuất khẩu đồ bảo hộ, khẩu trang vào thị trường EU

Việc sản xuất đại trà khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế mà không theo tiêu chuẩn kỹ thuật nào thì rất có thể sẽ không xuất khẩu được vào EU và gây dư thừa, thiệt hại về kinh tế nếu không tiêu thụ được ở các thị trường... Xem thêm »