Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2020-2021

Năm học 2019-2020, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả khả quan với 95,2%, tăng 1% so với năm học 2018-2019, trong đó nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100%. Xem thêm »

12 năm áp dụng luật bảo hiểm y tế: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 90%

Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014, thực tiễn cho thấy chính sách, pháp luật BHYT ngày càng hoàn thiện, con đường tiến tới thực hiện BHYT toàn dân đang dần trở thành hiện thực. Xem thêm »

58 bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả trên 1 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020

Tính từ đầu năm 2019 đến ngày 18/06/2020, quỹ BHYT đã chi trả cho bệnh nhân nặng có chi phí khám chữa bệnh đặc biệt cao: 58 bệnh nhân có tổng chi phí trên 1 tỷ đồng/đợt điều trị nội trú; 12 bệnh nhân có tổng chi phí từ trên... Xem thêm »