Bảo hiểm xe cơ giới chờ cơ hội mới

Việc bán bảo hiểm bắt buộc cho các xe chở hàng của Trung Quốc vào Việt Nam mang lại kỳ vọng tăng doanh thu cho mảng bảo hiểm xe cơ giới trong bối cảnh khó khai thác hiện nay. Xem thêm »

Bảo hiểm chấp nhận chi phí tăng để kéo doanh thu

Để bù đắp việc sụt giảm doanh thu tại những nghiệp vụ bị ảnh hưởng bởi Covid-19, các công ty bảo hiểm sẽ phải mạnh tay triển khai các chương trình bán hàng, tức là chấp nhận tăng chi phí để kéo doanh thu. Xem thêm »

Bảo hiểm e ngại rủi ro cao hiện hữu

Những ngày này, các công ty bảo hiểm đang thống kê tổn thất bồi thường xe cơ giới cũng như các công trình tài sản trong trận lũ tại Hà Giang. Xem thêm »

Bảo hiểm xe cơ giới đón cơ hội phục hồi

Sau những tháng đầu năm sụt giảm doanh thu do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, những thông tin mới từ chính sách và thị trường mang lại kỳ vọng phục hồi cho mảng bảo hiểm xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm từ quý III/2020. Xem thêm »

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ bỗng dưng ngoài dự báo

Dù đã dự phòng tình huống doanh thu quý II/2020 (kể cả các nghiệp vụ bán lẻ chủ lực như bảo hiểm cơ giới và bảo hiểm con người) khó có thể bật dậy mạnh mẽ vì tháng 4/2020, doanh thu phí mới gần như “đóng băng” do quy định... Xem thêm »