Gỡ khó cho bảo hiểm xe

Nhằm gỡ khó cho hoạt động bảo hiểm xe đã bộc lộ nhiều bất cập, vướng mắc lâu nay, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được xây dựng và đang lấy ý... Xem thêm »