Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đạt 8,9 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vào năm 2030

Mặc dù trong những năm qua, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có những bước tăng trưởng đáng kể, tuy nhiên so với tiềm năng vẫn còn rất thấp. Xem thêm »