Những đề xuất chính sách khó hiểu

Tại phiên họp thứ 46 vừa qua, chỉ hai ngày, nhưng hai lần, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải cứng rắn lắc đầu trước hai chính sách được cơ quan trình khẳng định là cần thiết. Xem thêm »