Bảo hiểm phi nhân thọ: Đỏ mắt tìm nghiệp vụ có thể mang lại doanh thu

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm nay được dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10 -12% với xu hướng chung là các doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các kênh phân phối hỗ trợ cho các sản phẩm bán lẻ, trong đó đặc biệt... Xem thêm »