Bảo hiểm xe máy, có chỉ để… đối phó

Ước tính sơ bộ, Việt Nam hiện có khoảng 62 triệu xe máy. Nếu bán đủ cho số xe trên với mức giá gốc 66.000 đồng/thẻ bảo hiểm thì toàn ngành bảo hiểm sẽ thu về 4.000 tỷ đồng. Xem thêm »