Bảo hiểm trách nhiệm: Tăng, nhưng chưa bền

Doanh thu bảo hiểm trách nhiệm ghi nhận sự bứt phá trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên, đà tăng sẽ khó bền nếu hợp đồng không được tái tục hoặc không có thêm hợp đồng mới. Xem thêm »

PTI bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ xe bất cẩn đâm vào cột bơm xăng

Đại diện PTI vừa chính thức xác nhận là nhà bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ xe cơ giới gây ra vụ tai nạn hy hữu tại cây xăng ở Hà Nội. Xem thêm »