Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Quyết tâm làm tròn sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền

Hơn hai thập kỷ kể từ khi thành lập (9/11/1999 - 9/11/2019), với vai trò là tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp... Xem thêm »