MB Ageas Life ra mắt sản phẩm Bảo hiểm tai nạn Bảo vệ toàn diện

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) vừa chính thức đưa ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm tai nạn Bảo vệ toàn diện. Với số tiền bảo hiểm được lựa chọn linh hoạt từ 250 triệu đồng lên tới 2 tỷ đồng/người, sản phẩm... Xem thêm »