Bảo hiểm tiếp tục đẩy nhanh tiến trình số hóa

Trong thời đại 4.0, không chỉ các doanh nghiệp bảo hiểm, mà cơ quan quản lý ngành này cũng đang nỗ lực số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Xem thêm »