Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe: Khó có lãi vì bồi thường cao

Dẫn đầu về tỷ trọng cũng như tăng trưởng doanh thu phí của bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng do tỷ lệ bồi thường cao, có thời điểm lên đến 70-80% doanh thu, nên nghiệp vụ bảo hiểm chăm sóc sức không đạt hiệu quả như kỳ vọng, buộc các... Xem thêm »

Tỷ trọng bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tăng cao

Tại Việt Nam, thời gian gần đây, sức khỏe luôn là mối quan tâm hàng đầu của người dân vì lo ngại trước tình trạng ô nhiễm thực phẩm, môi trường, bệnh dịch… Xem thêm »