Dữ liệu khách hàng bảo hiểm sẽ bị co hẹp lại vì siết tin nhắn, cuộc gọi rác

Nghị định 91 tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm đang sử dụng dịch vụ bán hàng qua điện thoại, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Xem thêm »

Dữ liệu khách hàng bảo hiểm sẽ bị co hẹp lại vì siết tin nhắc, cuộc gọi rác

Nghị định 91 tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm đang sử dụng dịch vụ bán hàng qua điện thoại, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang gây ra rất nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Xem thêm »

PTI đạt 2.970 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm trong 6 tháng năm 2020

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết, 6 tháng đầu năm 2020 đã hoàn thành 46,5% kế hoạch năm với tổng doanh thu đạt 2.907 tỷ đồng, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ. Xem thêm »

ĐHĐCĐ Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Nới room lên 100%, thành lập công ty quản lý quỹ/công ty đầu tư

ĐHĐCĐ của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) sáng nay (24/6) đã thông qua nới tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài (room) từ 49% lên 100%. Xem thêm »