Bảo hiểm Bảo Long ủng hộ 200 triệu đồng phòng chống dịch Covid-19

Sáng ngày 20/4, tại Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Thành Phố Hồ Chí Minh (số 55 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM), đại diện Bảo hiểm Bảo Long đã trực tiếp trao tặng số tiền 200 triệu đồng cho Ban vận động Quỹ phòng,... Xem thêm »