Báo chí thay đổi để bắt kịp dòng chảy thời cuộc

Phần thưởng lớn nhất đối với người làm báo đôi khi chỉ là lời nhận xét, khích lệ và khen ngợi từ độc giả. Nhưng để thích ứng, duy trì được tiêu chí trên trong bối cảnh cạnh tranh truyền thông đa phương tiện như hiện nay lại không đơn... Xem thêm »

Gợi mở mô hình kinh tế báo chí trong thời đại truyền thông số

Trong thời đại truyền thông số, phương thức phân phối tin tức, phân phối quảng cáo thay đổi và người dùng sử dụng đa phương tiện để tiếp cận tin tức. Do đó, mô hình kinh tế báo chí phù hợp trong thời đại truyền thông đa phương tiện là... Xem thêm »