Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Chính phủ vừa ra Nghị quyết, trong đó chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Xem thêm »