Khi báo chí tham gia giám sát doanh nghiệp

Với số lượng doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng ngày càng tăng, hoạt động tham gia giám sát của cơ quan báo chí với hoạt động của doanh nghiệp ngày càng quan trọng. Xem thêm »