Hôm nay Quốc hội thảo luận việc phê chuẩn EVFTA

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay Việt Nam đang thúc đẩy bàn bạc với EU để Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được thực thi sớm nhất. Nếu như Quốc hội có Nghị quyết ban hành vào cuối tháng 5/2020 thì hai bên sẽ... Xem thêm »