Hoãn tăng lương cơ sở cho thấy dự phòng rủi ro tài khoá chưa cao

Hệ thống thu thuế và cách thu được cải cách từ 10 năm trước đã lỗi thời và mang lại những rủi ro nhất định. Ảnh: ĐTCK. Tại buổi họp... Xem thêm »