Quý I/2020, doanh thu hoạt động tài chính của Vingroup tăng 2,6 lần

Mặc dù lợi nhuận sau thuế giảm 50% do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng Tập đoàn Vingroup ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng 2,6 lần do ghi nhận các khoản chuyển nhượng đầu tư của Vinhomes. Xem thêm »