Viettronics Tân Bình (VTB): Quý 3 lãi 10 tỷ đồng cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2019

Lũy kế 9 tháng Viettronics Tân Bình (VTB) có lãi 22,6 tỷ đồng vượt 13% mục tiêu lãi cả năm 2020. Xem thêm »