Doanh nghiệp lớn cũng lỗi hẹn thông tin vì Covid – 19

Chưa từng lỗi hẹn, thậm chí nhiều năm liền Tập đoàn Bảo Việt (BVH) là doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu cho sự chuyên nghiệp, chuẩn mực và minh bạch trên thị trường chứng khoán, nhưng năm nay, dịch bệnh Covid-19 đã khiến Tập đoàn chậm công bố hàng loạt... Xem thêm »