Đại hội Viettel Global: Mục tiêu tăng trưởng 10-15%, đặt trọng tâm vào thị trường ASEAN

Ngày 29/5, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên 2020 và thông qua tất cả các tờ trình quan trọng. Xem thêm »