Kết quả bán niên các ngân hàng niêm yết: Chưa lộ hết khó khăn

Tính đến nay, gần như tất cả các ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020 với kết quả không đến nỗi nào, thậm chí có ngân hàng tăng trưởng cao. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, tác động của bệnh dịch có... Xem thêm »