Soát xét bán niên, làm sáng bức tranh lỗ, lãi

Trong số các doanh nghiệp đã công bố báo cáo soát xét bán niên đến nay, Đất Xanh là trường hợp có chênh lệch lợi nhuận lớn nhất giữa báo cáo tự lập và báo cáo soát xét. Xem thêm »