Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II: Tin sớm thường vui

Vẫn theo “tập quán” mọi năm, mùa báo cáo kinh doanh bán niên này, những báo cáo được công bố sớm thường để báo tin vui, còn những doanh nghiệp chần chừ thường có kết quả kinh doanh buồn. Xem thêm »