Sở hữu chéo chỉ còn 1 cặp, nợ xấu vẫn kẹt tại ngân hàng yếu kém

Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, sở hữu chéo đã giảm mạnh, song nợ xấu vẫn còn khá lớn. Xem thêm »