Báo cáo Bộ Chính trị về đường sắt tốc độ cao Bắc Nam

Ngày 30/10, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về dự thảo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận... Xem thêm »