CTCP In và Bao bì Mỹ Châu muốn lợi nhuận quý II/2020 tăng gấp 1,3 lần quý I

Công ty cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP, sàn HoSE) vừa thông qua kết quả kinh doanh quý I/2020 và dự kiến kế hoạch quý II/2020. Xem thêm »

Bao bì Mỹ Châu muốn lợi nhuận quý II/2020 tăng gấp 1,3 lần quý I

Công ty cổ phần Bao bì Mỹ Châu (mã MPC, sàn HoSE) vừa thông qua kết quả kinh doanh quý I/2020 và dự kiến kế hoạch quý II/2020. Xem thêm »