Hơn 2 triệu cổ phiếu BBH của Bao bì Hoàng Thạch lên sàn UPCoM

Ngày 14/5, hơn 2 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 20,4 tỷ đồng chính thức được giao dịch trên thị trường UPCoM. Mã chứng khoán là BBH. Xem thêm »