Ai banker chẳng một lần áo trắng…

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua, còn nhớ ngày đầu gặp chị, tôi chỉ mới là con bé học việc ở ngân hàng… Xem thêm »