Bank of America: 78% nhà đầu tư cho rằng thị trường đang bị định giá cao

Khẩu vị rủi ro đã tăng đáng kể trong tháng 6 khi các nhà đầu tư giảm nắm giữ tiền mặt và các quỹ phòng hộ cũng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quản lý quỹ đều cho rẳng, thị trường chứng khoán đang... Xem thêm »

JPMorgan lý giải tại sao chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm bất chấp tin xấu

JPMorgan Chase đang nhận thấy khối lượng lớn nhà đầu tư đang đổ tiền vào cổ phiếu để tái cân bằng danh mục đầu tư so với trái phiếu. Xem thêm »