Thông báo khẩn về 28 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, TP.HCM

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn đề nghị những người đã đến 28 địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ ngay với cơ quan y tế. Xem thêm »